Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych w Poznaniu "Nauka dla środowiska przyrodniczego"

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Rozdziały
Biodegradacja i wpływ cieczy jonowych na autochtoniczne mikroorganizmy zamieszkujące glebę (s. 270-273)
Nowe źródła izolacji mikroorganizmów zdolnych do produkcji biosurfaktantów (s. 290-294)
Konferencja

III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych "Nauka dla środowiska przyrodniczego", 10-12.04.2014, Poznań, Polska