Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Biodegradacja i wpływ cieczy jonowych na autochtoniczne mikroorganizmy zamieszkujące glebę

Autorzy

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

270 - 273

Książka

III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych w Poznaniu "Nauka dla środowiska przyrodniczego"

Zaprezentowany na

III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych "Nauka dla środowiska przyrodniczego", 10-12.04.2014, Poznań, Polska