Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Budownictwo a środowisko : projektowanie i modernizacja obiektów budowlanych : praca zbiorowa

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2017

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Wydawca

Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu

Data opublikowania

2017

Liczba stron

208

ISBN

978-83-931503-8-0

Rozdziały
Modernizm czyli środowisko naszych miast (s. 11-35)
Nowa jakość elewacji zewnętrznej na podstawie wybranych wielkopłytowych jednostek mieszkalnych w Poznaniu (s. 37-50)
50 lat realizacji i eksploatacji wielkopłytowych budynków mieszkaniowych w Poznaniu (s. 51-62)
Analiza barier wejścia i umacniania pozycji przedsiębiorstwa na rynku budowlanym w kontekście faz cyklu życia organizacji w świetle badań pilotażowych (s. 65-78)
Awaryjny stan sprężonej płyty kanałowej opartej niezgodnie z zaleceniami producenta, wraz z propozycją jej wzmocnienia (s. 79-89)
Wykorzystanie powłok modyfikowanych nanotechnologicznie w budownictwie zrównoważonym (s. 91-104)
Współczesne metody projektowania budynków - analiza promieniowania słonecznego (s. 105-120)
Ściskane elementy wykonane ze stali nierdzewnej w warunkach pożarowych (s. 121-133)
Systemy Informacji Przestrzennej jako narzędzia wspomagające planowanie przestrzenne (s. 135-148)
Analiza płyt warstwowych poddanych obciążeniom skupionym (s. 149-161)
Parametry materiałowe stali i betonu w podwyższonych temperaturach - z czego wynika ich zróżnicowanie w Eurokodach? (s. 163-175)
Zastosowanie materiałów zmiennofazowych w wybranych energooszczędnych układach HVAC (s. 177-190)
Wybrane zagadnienia projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych (s. 191-208)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

5