Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Budownictwo a środowisko : projektowanie i modernizacja obiektów budowlanych : praca zbiorowa

Editors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2017

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Publisher name

Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu

Date of publication

2017

Number of pages

208

ISBN

978-83-931503-8-0

Chapters
Modernizm czyli środowisko naszych miast (p. 11-35)
Nowa jakość elewacji zewnętrznej na podstawie wybranych wielkopłytowych jednostek mieszkalnych w Poznaniu (p. 37-50)
50 lat realizacji i eksploatacji wielkopłytowych budynków mieszkaniowych w Poznaniu (p. 51-62)
Analiza barier wejścia i umacniania pozycji przedsiębiorstwa na rynku budowlanym w kontekście faz cyklu życia organizacji w świetle badań pilotażowych (p. 65-78)
Awaryjny stan sprężonej płyty kanałowej opartej niezgodnie z zaleceniami producenta, wraz z propozycją jej wzmocnienia (p. 79-89)
Wykorzystanie powłok modyfikowanych nanotechnologicznie w budownictwie zrównoważonym (p. 91-104)
Współczesne metody projektowania budynków - analiza promieniowania słonecznego (p. 105-120)
Ściskane elementy wykonane ze stali nierdzewnej w warunkach pożarowych (p. 121-133)
Systemy Informacji Przestrzennej jako narzędzia wspomagające planowanie przestrzenne (p. 135-148)
Analiza płyt warstwowych poddanych obciążeniom skupionym (p. 149-161)
Parametry materiałowe stali i betonu w podwyższonych temperaturach - z czego wynika ich zróżnicowanie w Eurokodach? (p. 163-175)
Zastosowanie materiałów zmiennofazowych w wybranych energooszczędnych układach HVAC (p. 177-190)
Wybrane zagadnienia projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych (p. 191-208)
Total point value of monograph

20

Total point value for editor

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.