Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wybrane zagadnienia projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Selected problems of design of asphalt mixtures

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

191 - 208

Książka

Budownictwo a środowisko : projektowanie i modernizacja obiektów budowlanych : praca zbiorowa

Punktacja MNiSW / rozdział

5