Processing may take a few seconds...

Article


Title

Pojęcie "nadwytrzymałości betonu" w postępowaniu przetargowym na betonowe obiekty infrastruktury komunikacyjnej

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Year of publication

2017

Published in

Budownictwo, Technologie, Architektura

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

64 - 68

Points of MNiSW / journal

3.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

3.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.