Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Application of intelligent control algorithms for thermal comfort and energy saving in the computer laboratory

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

265 - 269

Książka

Modelling and Simulation 2015 : the European Simulation and Modeling Conference (ESM 2015), Leicester, United Kingdom, October 26-28, 2015

Zaprezentowany na

29th Annual European Simulation and Modeling Conference 2015, 26-28.10.2015, Leicester, United Kingdom