Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Szeregowanie zleceń produkcyjnych na wtryskarki z uwzględnieniem przezbrojenia formy

Authors

[ 1 ] Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Title variant

EN Scheduling production orders with injection mold setups

Year of publication

2014

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

83 - 90

Book

Automatyzacja procesów dyskretnych