Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

joanna.jozefowska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 69

ResearcherID

E-9066-2014

ORCID

0000-0003-1994-6982

Google Scholar

yfZE61YAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (6)

Recenzje rozpraw doktorskich (11)