Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Eksperymenty w technice cieplnej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2017

Typ książki

podręcznik akademicki/skrypt

Język publikacji

polski

Wydanie

wyd. 2 rozszerz. i popr.

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2017

Liczba stron

144

ISBN

978-83-7775-446-7

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80