Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Łukasz Amanowicz

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

lukasz.amanowicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 25 34

ResearcherID

M-1950-2014

ORCID

0000-0002-2903-3805

Google Scholar

aOzAZp4AAAAJ&hl=pl&oi=ao

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (28)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (4)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Raporty (4)

Rozprawa doktorska