Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wpływ wyższych harmonicznych na nieliniowe drgania belek wykonanych z materiału Kelvina-Voigta

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Influence of higher harmonics on non-linear vibrations of beams made of Kelvin-Voigt material

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

Rocznik: 2017 | Tom: T. 34 | Numer: z. 64, nr 2/I

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • model Kelvina-Voigta
  • nieliniowość
  • belka
  • MES
  • drgania ustalone
  • analiza
  • wyższe harmoniczne
Strony (od-do)

39 - 48

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

9 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]