Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Geometrically nonlinear, steady state vibration of viscoelastic beams

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

International Journal of Non-Linear Mechanics

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 89

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • beam
  • Zener model
  • nonlinear vibration
  • steady-state analysis
  • finite element method
Data udostępnienia online

24.12.2016

Strony (od-do)

177 - 186

DOI

10.1016/j.ijnonlinmec.2016.12.012

Punktacja MNiSW / czasopismo

30 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

2,163