Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Sterowanie ruchem na węzłach tramwajowych w Poznaniu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Traffic management on tram network knots in Poznań

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • węzły tramwajowe
  • skrzyżowania
  • sygnalizacja świetlna
  • sterowanie ruchem
Strony (od-do)

405 - 418

Książka

Polskie inwestycje transportowe : doświadczenia, badania i przyszłość

Punktacja MNiSW / rozdział

5