Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Złote nanocząstki metaliczne – otrzymywanie oraz zastosowania

Autorzy

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa

Wariant tytułu

EN Metallic gold nanopar ticles – synthesis and their applications

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • nanomateriały
  • nanotechnologia
  • powierzchniowy rezonans plazmonowy
Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

151 - 157

Książka

Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 9

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

1 miesiąc po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / rozdział

5