Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Michał Kotkowiak

PBN ID

3959703

ResearcherID

H-1699-2014

ORCID

0000-0001-6611-0366

Google Scholar

dVTMgIMAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (20)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS