Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wpływ algorytmów demozaikowania na dokładność kalibracji systemów wielokamerowych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja

Wariant tytułu

EN The impact of demosaicing algorithms on the accuracy of multicamera systems calibration

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne

Rocznik: 2017 | Numer: nr 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • demozaikowanie
  • matryca Bayera
  • parametry systemów wielokamerowych
EN
  • bayer matrix
  • demosaicking
  • multicamera system parameters
Strony (od-do)

475 - 478

DOI

10.15199/59.2017.6.74

Punktacja MNiSW / czasopismo

9 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]