Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Krzysztof Wegner

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

E-mail

krzysztof.wegner@put.poznan.pl

Telefon

61 665 38 93

PBN ID

2321464

ResearcherID

F-7813-2014

ORCID

0000-0002-5671-0541

Google Scholar

kfiInG4AAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (24)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (73)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS