Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Polymer engineering

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Wydawca

De Gruyter

Wydawca z listy MNiSW

Walter de Gruyter (Sciendo)

Data opublikowania

2017

Liczba stron

473

ISBN

978-3-11-046828-1

eISBN

978-3-11-046974-5

URL

https://www.degruyter.com/view/books/9783110469745/9783110469745-008/9783110469745-008.xml

Rozdziały
Polymer engineering - preface (s. 5)
Polymers in separation processes (s. 235-276)
Modeling and simulation of membrane process (s. 361-400)
Spectroscopic properties of polymer composites (s. 427-456)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20