Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Badania emisji zanieczyszczeń silników spalinowych

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2017

Typ książki

redakcja podręcznika akademickiego / skryptu

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2017

Liczba stron

297

ISBN

978-83-7775-473-3

Katalog

xx004168150

Rozdziały
Pomiary gazowych składników spalin (s. 15-38)
Pomiary emisji cząstek stałych (s. 39-70)
Pomiary zadymienia spalin (s. 71-88)
Pomiary emisji spalin w testach toksyczności (s. 89-110)
Badanie emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach ruchu (s. 113-154)
Badania wskaźników ekologicznych silników spalinowych zasilanych gazem (s. 155-170)
Wpływ stanu cieplnego silnika na emisję związków szkodliwych (s. 171-200)
Analiza katalitycznego ograniczania emisji spalin (s. 201-232)
Badania emisji spalin silników z filtrami cząstek stałych (s. 233-250)
Diagnostyka pokładowa pojazdu z wykorzystaniem skanerów diagnostycznych systemu OBD (s. 251-282)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20