Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Odporność korozyjna prasowanych na gorąco nanokrystalicznych stopów tantalu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Corrosion resistance of the hot pressed nanocrystalline tantalum alloys

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Ochrona przed Korozją

Rocznik: 2017 | Tom: t. 60 | Numer: nr 11

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • tantal
  • nanokrystaliczny tantal
  • stopy tantalum
  • prasowanie na gorąco
  • wysoce odporne metale
  • odporność korozyjna
Strony (od-do)

365 - 367

DOI

10.15199/40.2017.11.2

Punktacja MNiSW / czasopismo

12 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]