Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Problem of non-measured points in surface texture measurements

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Metrology and Measurement Systems

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 24 | Numer: iss. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • surface texture measurements
  • optical method
  • non-measured points
  • white light interferometer
Data udostępnienia online

01.09.2017

Strony (od-do)

525 - 536

DOI

10.1515/mms-2017-0046

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

1,523