Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Risk management in construction projects

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Procedia Engineering

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 208

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • risk management
  • projects
  • construction
Strony (od-do)

174 - 182

DOI

10.1016/j.proeng.2017.11.036

Zaprezentowany na

16th German-Lithuanian Colloquium / 6th Meeting of the EURO-Working-Group-on-Operational- Research-Sustainable-Development-and-Civil-Engineering / 2nd International Workshop on Construction and Management, Flexible Approach, 24-26.04.2017, Poznan - Puszczykowo, Poland

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

15,0

Publikacja indeksowana w

WoS (15)