Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Paweł Szymański

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

pawel.s.szymanski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 91

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%