Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Badania odbiorcze i diagnostyczne w miejscu zainstalowania energetycznych rozdzielczych i przesyłowych linii kablowych przy zastosowaniu technologii probierczej tłumionym napięciem AC

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN On-Site acceptance&diagnostic testing of distribution and transmission power cables using damped AC testing technology

Year of publication

2017

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

51 - 66

Book

Konferencja Naukowo-Techniczna Elektroenergetyczne Linie Napowietrzne i Kablowe Wysokich i Najwyższych Napięć, 18-19 października 2017 r., Wisła

Presented on

Konferencja Naukowo-Techniczna Elektroenergetyczne Linie Napowietrzne i Kablowe Wysokich i Najwyższych Napięć, 18-19.10.2017, Wisła, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.