Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

European legislation related to supervision of railway system and its implementation in Poland

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

PL Prawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące nadzoru nad systemem kolejowym i jego implementacja w Polsce

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Logistyka

Rocznik: 2015 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • single European railway area
  • national safety authority
  • supervision
  • legal basis
PL
  • jednolity europejski obszar kolejowy
  • krajowa władza bezpieczeństwa
  • nadzór
  • podstawy prawne
Strony (od-do)

4466 - 4475