Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Piotr Smoczyński

PBN ID

4021224

ResearcherID

Q-2649-2018

ORCID

0000-0003-3824-3764

Google Scholar

0_p07V0AAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (18)

Legenda:  Indeksowane w WoS