Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Piotr Smoczyński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Transportu

E-mail

piotr.smoczynski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 41

ORCID

0000-0003-3824-3764

ResearcherID

Q-2649-2018

Google Scholar

0_p07V0AAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (25)

Rozdziały (26)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)