Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Numerical analysis of a sandwich panel subjected to multiple static concentrated loads

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

angielski

Książka

Mathematical modelling in physics and engineering

Zaprezentowany na

IX Konferencja Modelowania Matematycznego w Fizyce i Technice (MMFT 2017), 18-21.09.2017, Poraj - Częstochowa, Polska