Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Zbigniew Pozorski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Analizy Konstrukcji

E-mail

zbigniew.pozorski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 86

ResearcherID

O-4333-2014

ORCID

0000-0003-0897-6297

Google Scholar

69q1MuAAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (27)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (23)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (3)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Rozprawa habilitacyjna

Legenda:  Punktacja MNiSW