Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Stream Classification

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

hasło encyklopedyczne

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1191 - 1199

URL

http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-7687-1_908

Książka

Encyclopedia of Machine Learning and Data Mining