Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Analiza wariantowa wykorzystania obwodnicy towarowej w poznańskiej kolei metropolitalnej

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Title variant

EN Analysis of different variants of freight rail bypass utilization in the Poznań metropolitan railwa

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Poznańska Kolej Metropolitalna
  • Kolej Obwodowa
  • symulacja ruchu
Abstract

PL W artykule przedstawiona została analiza porównawcza wariantów połączeń kolei metropolitalnej w aglomeracji poznańskiej uwzględniających różne konfiguracje przystanków jak również przebiegów linii komunikacyjnych. Warianty zostały poddane iteracyjnej procedurze z wykorzystaniem symulacji ruchu na poziomie micro i makro. Dzięki takiemu podejściu możliwe było szczegółowe przeanalizowanie możliwości przepustowych linii kolejowych w Poznańskim Węźle Kolejowym, ustalenie rozkładów jazdy oraz zamodelowanie popytu i identyfikacja obciążenia nim sieci transportowej. Pracę kończą wnioski i wskazania płynące z przeprowadzonej analizy.

Pages (from - to)

163 - 176

Book

Polskie inwestycje transportowe : doświadczenia, badania i przyszłość

Ministry points / chapter

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.