Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Kompozyty polimerowe wytworzone z odpadów polioksymetylenu (rPOM) i poliuretanu termoplastycznego - nowe materiały

Autorzy

[ 1 ] Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

179 - 192

URL

http://bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=13118

Książka

Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Część 3

Punktacja MNiSW / rozdział

20