Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Dorota Czarnecka-Komorowska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

dorota.czarnecka-komorowska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 32

PBN ID

1480782

ResearcherID

F-7519-2014

ORCID

0000-0002-5027-7484

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=chZtXmoAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
2.7 Inżynieria materiałowa: 25%

Artykuły (22)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS