Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Handbook of Nanomaterials for Hydrogen Storage

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Miejsce

Singapore, Singapore

Wydawca

Pan Stanford

Data opublikowania

2018

Liczba stron

308

ISBN

978-981-4745-66-6

eISBN

978-1-315-36444-5

Rozdziały
Introduction (s. 1-13)
Nanomaterials (s. 15-38)
Solid-State Hydrides (s. 39-60)
Preparation Methods of Hydrogen Storage Materials and Nanomaterials (s. 61-77)
X-Ray Diffraction (s. 79-101)
Atomic Force Microscopy in Hydrogen Storage Materials Research (s. 103-117)
Characterization of Hydrogen Absorption/Desorption in Metal Hydrides (s. 119-124)
Electrochemical Characterization of Metal Hydride Electrode Materials (s. 125-129)
TiFe-Based Hydrogen Storage Alloys (s. 131-147)
TiNi-Based Hydrogen Storage Alloys and Compounds (s. 149-177)
ZrV2-Based Hydrogen Storage Alloys (s. 179-198)
LaNi5-Based Hydrogen Storage Alloys (s. 199-225)
Mg-3d-Based Hydrogen Storage Alloys (s. 227-260)
(La, Mg)2Ni7-Based Hydrogen Storage Alloys (s. 261-277)
Ni-MHx Batteries (s. 279-301)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

5