Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Building Information Modeling BIM - Level of Digital Construction

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Archives of Civil Engineering

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 63 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • construction engineering
  • information technology
  • CAD
  • BIM
  • digital economy
  • digital construction
Data udostępnienia online

13.01.2018

Strony (od-do)

39 - 51

DOI

10.1515/ace-2017-0027

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

4 miesiące po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]