Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Adam Glema

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Analizy Konstrukcji

E-mail

adam.glema@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 04

ORCID

0000-0001-7397-0137

ResearcherID

F-7495-2014

Google Scholar

6cCYDdMAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 75%
2.6 Inżynieria lądowa i transport: 25%

Artykuły (9)

Rozdziały (18)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)