Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Analiza współczesnych bezspoinowych posadzek zbrojonych - studium przypadków

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Analysis of contemporary jointless reinforced floors - case study

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • posadzki przemysłowe
  • fibrobeton
  • włókna stalowe
Strony (od-do)

175 - 188

Książka

Budownictwo a środowisko : problemy architektoniczno-techniczne obiektów budowlanych

Punktacja MNiSW / rozdział

5