Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Budownictwo a środowisko : problemy architektoniczno-techniczne obiektów budowlanych

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2017

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu

Data opublikowania

2017

Liczba stron

241

ISBN

978-83-931503-9-7

Katalog

to2018064438

Rozdziały
Nie tylko domy z betonu (s. 11-25)
Analiza trwałości konstrukcji żelbetowych na przykładzie starej estakady katowickiej w Poznaniu (s. 145-158)
Adaptacja poznańskiego budynku "Alfa" na obiekt hotelowy (s. 159-173)
Analiza współczesnych bezspoinowych posadzek zbrojonych - studium przypadków (s. 175-188)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

5