Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Simulation study of induction heating of multi-metallic injection moulds

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

International Journal of Simulation Modelling

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 17 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • injection moulding
  • induction heating
  • selective heating
  • multi-metallic mould
Strony (od-do)

220 - 230

DOI

10.2507/IJSIMM17(2)415

URL

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=ffb0d5dc-5d22-4a3c-9950-466e3f89719a%40sessionmgr103

Punktacja MNiSW / czasopismo

35 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

1,825