Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Krzysztof Mrozek

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Mechanicznej

E-mail

krzysztof.mrozek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 58

ResearcherID

H-4724-2014

ORCID

0000-0002-6199-8092

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=4jGOzMIAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (13)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Raporty (7)

Rozprawa doktorska