Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Stan techniczny budynku inwentarskiego – z analizą renowacji elementów konstrukcyjnych obiektu z zachowaniem elementów historycznych

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Diagnosis of technical condition of livestock building – with renovation analysis of structural elements with maintaining historical elements

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • konstrukcje stalowe
  • wzmocnienia
  • analiza nośności
Pages (from - to)

277 - 290

Book

Naprawy a trwałość obiektów budowlanych

Points of MNiSW / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.