Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Stan techniczny budynku inwentarskiego – z analizą renowacji elementów konstrukcyjnych obiektu z zachowaniem elementów historycznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Diagnosis of technical condition of livestock building – with renovation analysis of structural elements with maintaining historical elements

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • konstrukcje stalowe
  • wzmocnienia
  • analiza nośności
Strony (od-do)

277 - 290

Książka

Naprawy a trwałość obiektów budowlanych

Punktacja MNiSW / rozdział

20