Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Naprawy a trwałość obiektów budowlanych

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Repair durability of buildings

Rok publikacji

2017

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2017

Liczba stron

422

ISBN

978-83-7775-483-2

Rozdziały
Wpływ budowy kopolimer SBS na właściwości reologiczne asfaltów (s. 45-57)
Trwałość iniekcji gruntowych (s. 58-74)
Trwałość nano-technologicznych nawierzchni drogowych – prawdy i mity (s. 75-89)
Sztywność zginanych elementów z betonu drobnoziarnistego (s. 132-142)
Hydrofobizacja betonów środkiem wyprodukowanym w oparciu o ekologiczne bazy surowcowe (s. 156-166)
Ocena trwałości i stanu technicznego prefabrykowanego dźwigara kablobetonowego pod kontem możliwości zwiększenia obciążeń (s. 167-181)
Racjonalne kształtowanie zbrojenia w żelbetowych elementach zginanych (s. 211-220)
Naprawa prefabrykowanego żelbetowego budynku biurowego zniszczonego w wyniku pożaru (s. 221-230)
Nośność ogniowa żelbetowego dźwigara sprężonego (s. 231-241)
Sposób oceny szkód pożarowych żelbetowego, prefabrykowanego stropodachu hali produkcyjnej (s. 242-255)
Stan techniczny budynku inwentarskiego – z analizą renowacji elementów konstrukcyjnych obiektu z zachowaniem elementów historycznych (s. 277-290)
Sprawdzenie nośności elementów istniejącego obiektu inwentarskiego z uwzględnieniem zmiany sposobu użytkowania (s. 301-311)
Zachowanie funkcji przy zmianie formy na przykładzie remontu zabytkowego mostu kolejowego na rzece Warcie w Poznaniu (s. 312-320)
Proposal of change the function of a granary outbuilding to residential and commercial building (s. 332-344)
Ocena wytrzymałości stali metodą bezpośrednią i pośrednią (s. 347-357)
Rola naprężeń rezidualnych w procesie wzmacniania stalowo-betonowych belek zespolonych (s. 370-379)
Naprawa murowanego budynku zniszczonego w wyniku pożaru (s. 390-400)
Problemy eksploatacyjne stalowej trybuny teleskopowej (s. 401-410)
Analiza porównawcza konstrukcji domów mieszkalnych 2 poł. XIX i początku XX w. na terenie Polski (s. 411-422)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20