Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Naprawy a trwałość obiektów budowlanych

Editors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Title variant

EN Repair durability of buildings

Year of publication

2017

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Publisher name from the Ministry list

Politechnika Poznańska

Date of publication

2017

Number of pages

422

ISBN

978-83-7775-483-2

Chapters
Wpływ budowy kopolimer SBS na właściwości reologiczne asfaltów (p. 45-57)
Trwałość iniekcji gruntowych (p. 58-74)
Trwałość nano-technologicznych nawierzchni drogowych – prawdy i mity (p. 75-89)
Sztywność zginanych elementów z betonu drobnoziarnistego (p. 132-142)
Hydrofobizacja betonów środkiem wyprodukowanym w oparciu o ekologiczne bazy surowcowe (p. 156-166)
Ocena trwałości i stanu technicznego prefabrykowanego dźwigara kablobetonowego pod kontem możliwości zwiększenia obciążeń (p. 167-181)
Racjonalne kształtowanie zbrojenia w żelbetowych elementach zginanych (p. 211-220)
Naprawa prefabrykowanego żelbetowego budynku biurowego zniszczonego w wyniku pożaru (p. 221-230)
Nośność ogniowa żelbetowego dźwigara sprężonego (p. 231-241)
Sposób oceny szkód pożarowych żelbetowego, prefabrykowanego stropodachu hali produkcyjnej (p. 242-255)
Stan techniczny budynku inwentarskiego – z analizą renowacji elementów konstrukcyjnych obiektu z zachowaniem elementów historycznych (p. 277-290)
Sprawdzenie nośności elementów istniejącego obiektu inwentarskiego z uwzględnieniem zmiany sposobu użytkowania (p. 301-311)
Zachowanie funkcji przy zmianie formy na przykładzie remontu zabytkowego mostu kolejowego na rzece Warcie w Poznaniu (p. 312-320)
Proposal of change the function of a granary outbuilding to residential and commercial building (p. 332-344)
Ocena wytrzymałości stali metodą bezpośrednią i pośrednią (p. 347-357)
Rola naprężeń rezidualnych w procesie wzmacniania stalowo-betonowych belek zespolonych (p. 370-379)
Naprawa murowanego budynku zniszczonego w wyniku pożaru (p. 390-400)
Problemy eksploatacyjne stalowej trybuny teleskopowej (p. 401-410)
Analiza porównawcza konstrukcji domów mieszkalnych 2 poł. XIX i początku XX w. na terenie Polski (p. 411-422)
Total point value of monograph

80.0

Total point value for editor

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.