Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Sprawdzenie nośności elementów istniejącego obiektu inwentarskiego z uwzględnieniem zmiany sposobu użytkowania

Authors

[ 1 ] Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • konstrukcje drewniane
  • wzmocnienia
  • analiza nośności i stateczności
  • adaptacja
  • modernizacja konstrukcji drewnianej
Pages (from - to)

301 - 311

Book

Naprawy a trwałość obiektów budowlanych

Points of MNiSW / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.