Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Sprawdzenie nośności elementów istniejącego obiektu inwentarskiego z uwzględnieniem zmiany sposobu użytkowania

Autorzy

[ 1 ] Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • konstrukcje drewniane
  • wzmocnienia
  • analiza nośności i stateczności
  • adaptacja
  • modernizacja konstrukcji drewnianej
Strony (od-do)

301 - 311

Książka

Naprawy a trwałość obiektów budowlanych

Punktacja MNiSW / rozdział

20