Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Sprawdzenie nośności elementów istniejącego obiektu inwentarskiego z uwzględnieniem zmiany sposobu użytkowania

Authors

[ 1 ] Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • konstrukcje drewniane
  • wzmocnienia
  • analiza nośności i stateczności
  • adaptacja
  • modernizacja konstrukcji drewnianej
Pages (from - to)

301 - 311

Book

Naprawy a trwałość obiektów budowlanych

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.