Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Artificial Intelligence in Stochastic Multiple Criteria Decision Making

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Complex Decision Problems
  • Ranking and Classification Methods
  • Electre III and Promethee II Methods
  • Bayes Classifier
Strony (od-do)

315 - 340

DOI

10.4018/978-1-5225-2031-3.ch019

Książka

Handbook of Research on Advanced Data Mining Techniques and Applications for Business Intelligence

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0