Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Jakość wody w instalacjach wewnętrznych w odniesieniu do procesów kształtujących tę jakość, na podstawie wybranego Systemu Zaopatrzenia w Wodę

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN The tap water quality with regard to processes which form it, based on selected Water Supply System

Year of publication

2018

Published in

Gaz, Woda i Technika Sanitarna

Journal year: 2018 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • jakość wody
  • instalacje wewnętrzne
  • zarządzanie jakością wody
Pages (from - to)

9 - 15

DOI

10.15199/17.2018.2.2

Ministry points / journal

11

Ministry points / journal in years 2017-2021

11

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.