Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Tomasz Schiller

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

tomasz.schiller@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 79

PBN ID

2313666

ResearcherID

L-9742-2014

Artykuły (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (4)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS