Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Mieszanie nieustalone - analiza i wybrane zastosowania

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Wariant tytułu

EN Unsteady mixing – analysis and chosen applications

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa (Rozprawa habilitacyjna)

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2017

Liczba stron

230

ISBN

978-83-7775-445-0

ISSN

0551-6528

Katalog

xx003991448

Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 540

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80