Trwa generowanie pliku...

Książka

Tytuł

Mieszanie nieustalone - analiza i wybrane zastosowania

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa (Rozprawa habilitacyjna)

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

230

ISBN

978-83-7775-445-0

Katalog

xx003991448

Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 540