Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Stateczność wybranych części konstrukcji

Redaktorzy

| [ E ] pracownik emerytowany

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Instytut Pojazdów Szynowych TABOR

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Pojazdów Szynowych TABOR

Data opublikowania

2016

Liczba stron

147

ISBN

978-83-87350-86-4

Katalog

xx004059275

Rozdziały
Płyty cienkościenne (s. 50-63)