Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Using Six Sigma DMAIC to Improve the Quality of the Production Process: A Case Study

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 238

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • DMAIC
  • quality
  • improvement
  • Six Sigma
Data udostępnienia online

27.04.2018

Strony (od-do)

590 - 596

DOI

10.1016/j.sbspro.2018.04.039

URL

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042818300697

Zaprezentowany na

14th International Symposium on Management SIM 2017, 27-28.10.2017, Timisoara, Romania

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Przepisy wprowadzające ustawę [...] Art. 324.2a]