Trwa generowanie pliku...

Rozdział

Tytuł

Analiza możliwości poprawy komfortu w budownictwie indywidualnym z wykorzystaniem nowoczesnych algorytmów pogodowych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Analysis of thermal comfort improvement in individual construction using modern weather algorithms

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

355 - 366

Książka

Współczesne problemy termodynamiki