Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Adam Nygard

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Energetyki Cieplnej

E-mail

adam.nygard@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 06

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Rozdziały (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS