Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Adam Nygard

PBN ID

3991779

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Rozdziały (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS